Skontaktuj się z nami: 33 506 62 00  |  Aplikuj o pracę

ROOS Spedition Sp. z o.o.
Kariera

Kariera

Szukamy kierowców w transporcie międzynarodowym.

Dowiedz się więcej >

Kontakt

Adres: ul. Generała Maczka 9,
43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 33 506 62 00

APLIKUJ O PRACĘ >Dowiedz sie więcej >

Ekonomia

Jesteśmy przedsiębiorstwem średniej wielkości, które stawia na długotrwały rozwój marki i inwestycję w wartości materialne firmy, a nie jednorazowy zysk kapitałowy osiągany w krótkim czasie.

Rozwój zaplecza technicznego

Nadwyżki finansowe inwestujemy w rozwój przedsiębiorstwa – poszerzamy flotę samochodową, kupujemy nowe wyposażenie techniczne. W celu sprawnej obsługi Klientów, inwestujemy także w nowoczesne rozwiązania informatyczne.

Naszym kapitałem są ludzie

Szczególną wagę przykładamy do stworzenia kadry fachowców na stałe związanych z firmą, dlatego dbamy o bezpieczeństwo pracy oraz szereg specjalistycznych szkoleń pozwalających pracownikom poszerzać kompetencje zawodowe. Nasze programy szkoleniowe mają na celu umożliwienie rozwoju w strukturach firmy i zachęcenie pracowników do identyfikacji z marką Roos Spedition.

Bezpieczeństwo
... to wyznacznik naszego przedsiębiorstwa

Firma Roos Spedition posiada wieloletnie doświadczenie w branży transportu płynnych i stałych (paletowanych) materiałów niebezpiecznych.

System zarządzania

Doskonale znamy obowiązujące normy prawne z tego zakresu, a nasi pracownicy dbają, aby je wdrażać z najwyższą skrupulatnością. Wszyscy zatrudnieni kierowcy przechodzą szkolenia zgodne z wymogami certyfikatu DIN EN ISO 9001/2000.

Do transportu wykorzystujemy wyłącznie pojazdy spełniające najnowsze kryteria EURO, dysponujemy również specjalistycznym wyposażeniem zabezpieczającym ładunek na czas załadunku i transportu.

Posiadamy certyfikaty z zakresu transportu ADR dla klas zagrożeń 3, 4.1, 6.1, 8 i 9. Szczególną wagę przykładamy do bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Regularne audyty systemu

System zarządzania jakością zgodny z normą DIN EN ISO 9001 corocznie poddajemy audytom przeprowadzanym przez jednostkę zewnętrzną. Regularnie przeprowadzane są audyty SQAS. Dzięki zewnętrznym kontrolom zawsze bardzo szybko są identyfikowane i usuwane ewentualne słabe punkty, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu.

Restrykcyjny system zarządzania i jego regularne audyty dotyczą nie tylko naszej własnej floty transportowej, ale i podwykonawców, z którymi współpracujemy.

System zarządzania kryzysowego

W naszej firmie wdrożyliśmy system zarządzania kryzysowego. W oddziałach funkcjonują centrale kryzysowe, które pracują 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Ich pracownicy błyskawicznie reagują na zgłoszenia o nieprawidłowościach, współpracują ze strażą pożarną i policją oraz zleceniodawcą, do którego należy ładunek.

W przypadku awarii robimy wszystko, aby ograniczyć do minimum szkody mogące wpływać na środowisko.

Polityka jakościowa i środowiskowa

Zarząd firmy Roos Spedition wspólnie z pełnomocnikami ds. jakości i środowiska przygotował zasady polityki jakościowej i środowiskowej. Stosujemy je podczas realizacji prac na wszystkich szczeblach łańcucha spedycyjnego.

Świadczymy najwyższej jakości usługi spedycyjne, których celem jest sprostanie oczekiwaniom stawianych nam przez najbardziej wymagających Klientów. Stawiamy na przejrzystą komunikację wewnątrz firmy, ponieważ doskonale wiemy, że tylko doskonale poinformowani pracownicy są w stanie odpowiednio wykonywać swoje obowiązki i dostosować się do polityki jakościowej przedsiębiorstwa. Kadra identyfikująca się z marką posiada motywację do rzetelnego wykonywania powierzonych zadań.

Dbamy o bezpieczeństwo pracowników, dlatego szczególną wagę przykładamy do organizacji wszystkich stanowisk pracy w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wypadków. Przygotowujemy nowoczesne miejsca pracy i zalecamy szczególną ostrożność w obchodzeniu się z przewożonymi substancjami niebezpiecznymi, aby nie narażać kadry na możliwość pojawienia się chorób zawodowych.

Wdrażamy system właściwej komunikacji pomiędzy kierowcami, a pracownikami biura. Dzięki temu firma stanowi zintegrowany zespół rzetelnie wypełniający swoje zadania, a zarazem rozumiejący rolę swojego stanowiska pracy w ogólnych działach przedsiębiorstwa. Taka polityka kadrowa bezpośrednio wpływa na jakość świadczonych usług.

Na bieżąco śledzimy wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Oceniamy podejmowane zadania i staramy się ulepszać sposób pracy w taki sposób, aby zminimalizować niekorzystne działanie przewożonych substancji chemicznych. Normy ustawowe uznajemy za punkt wyjścia – ich spełnienie traktujemy jako niezbędne minimum. Cały czas staramy się wdrażać rozwiązania technologiczne, które jeszcze bardziej podnoszą bezpieczeństwo.

Pracownicy firmy Roos Spedition  mają obowiązek stosować środki bezpieczeństwa i podejmować działania, które zapobiegną powstawaniu szkodliwych odpadów zagrażających ludziom i środowisku naturalnemu. Dbamy, aby do minimum ograniczyć emisję substancji szkodliwych z powstających odpadów.

Zawsze wnikliwie weryfikujemy kompetencje i wiarygodność partnerów biznesowych, z którymi podejmujemy współpracę. Staramy się włączać naszych dostawców i usługodawców w działania na rzecz ochrony środowiska. Podwykonawcy, z którymi współpracujemy, są objęci restrykcyjnymi normami środowiskowymi, które obowiązują naszych własnych pracowników.

Ulepszenia działań pod kątem środowiskowym wdrażamy także poprzez otwarty dialog z pracownikami, urzędami i opinią publiczną.

Celem naszej polityki jakościowej jest:

 • stabilizacja i wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku
 • wzmocnienie kontaktów biznesowych
 • pozyskiwanie nowych Klientów
 • podnoszenie jakości świadczonych usług
 • wdrażanie najnowszych metod, procesów oraz technologii
 • zminimalizowanie ryzyka błędów
 • profesjonalne postępowanie z towarami niebezpiecznymi w celu ochrony środowiska naturalnego

Główne zasady firmy

Zarówno kadra kierownicza, jak i wszyscy pracownicy firmy Roos Spedition mają pełną świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne. Najwyższą uwagę przykładamy do bezpieczeństwa załadunku i przewozu wszystkich towarów niebezpiecznych. Wdrażamy restrykcyjne normy dotyczące zabezpieczenia zarówno substancji płynnych, jak i materiałów przewożonych na paletach. Posiadamy certyfikat EN ISO 14001.

Zasady dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa zostały opracowane przez pracowników wszystkich oddziałów przedsiębiorstwa, są akceptowane przez całą firmę i wdrażane w każdym dziale.

Ochrona środowiska – nasze zasady postępowania:

W celu właściwej realizacji polityki środowiskowej wdrożyliśmy ogólne zasady postępowania obowiązujące we wszystkich oddziałach:

 • ulepszamy nasze usługi, co pozwala nam brać pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo środowiska naturalnego
 • dbamy o optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych (np. paliw kopalnianych)
 • wykorzystujemy pojazdy o niskiej emisji szkodliwych spalin
 • dobieramy trasy w taki sposób, aby pojazdy były w pełni obciążone, ograniczamy przejazdy puste, co ogranicza emisję spalin
 • monitorujemy wpływ naszej pracy na środowisko i na bieżąco redukujemy powstające zanieczyszczenia do minimum
 • przeprowadzamy szkolenia dla pracowników oraz audyty środowiskowe zgodnie z normą EN ISO 14001
 • na bieżąco informujemy opinię publiczną o naszych działaniach proekologicznych

Jakość

Firma Roos Spedition szczególną wagę przykłada do jakości świadczonych usług. Już w 2004 roku przeprowadziliśmy certyfikację zgodnie z normą ISO 9001. Na bieżąco kontrolujemy wymogi certyfikatu i wdrażamy nowe rozwiązania, co pozwala nam zagwarantować pełne bezpieczeństwo przewożonych towarów oraz optymalne koszty usług.

Wysoka jakość naszych usług wynika z:

 • kwalifikacji kadry pracowniczej
 • doskonałego stanu technicznego floty pojazdów
 • wzorowej obsługi Klienta
 • dotrzymywania terminów
 • specjalizacji (transport substancji płynnych w Europie Południowej)
 • elastyczności w przygotowywaniu indywidualnych ofert

Profesjonalna obsługa zleceń

Wdrożyliśmy ujednolicony system realizacji zleceń. Nad procesem czuwa zarząd firmy oraz pełnomocnik ds. zarządzania jakością.

Organizujemy i koordynujemy zlecenia transportowe, na bieżąco monitorujemy czas realizacji transportu. Wszystkie podjęte działania dokumentujemy, co pozwala zabezpieczyć interesy obu stron.

Nad bezpieczeństwem towarów czuwa wykwalifikowany personel (kierowcy, pracownicy biurowi, pracownicy działów załadunku), który przechodzi regularne szkolenia wyprzedzając wiedzą merytoryczną konkurencję.

Bezpiecznie, ekonomicznie i zawsze na czas – to dewiza firmy Roos Spedition.

Unikanie błędów – środki zapobiegawcze

Roos Spedition szczególną wagę przykłada do tego, aby na bieżąco kontrolować wszystkie procesy obsługiwane przez firmę. Regularny kontroling i optymalizacja podejmowanych działań pozwalają nam unikać błędów oraz minimalizować ryzyko, które zawsze jest związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

Dokładnie oceniamy każdy ładunek i udzielamy Klientom fachowych porad dotyczących zabezpieczenia towaru oraz wykupienia odpowiednich polis ubezpieczeniowych.

Podczas transportu nad ładunkami czuwają wykwalifikowani kierowcy, którzy przechodzą regularne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa przewozu.